ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ཀྱིས་ཞི་བའི་གོམ་བསྐྱོད་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།


འདི་ལོའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ས་གནས་ཁག་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཙམ་ལ་སྐུ་ཞབས་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་གོམ་བགྲོད་གནང་སྟེ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ་མཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG