ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

རྒྱ་གར་གྱི་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་འོས་འདེམས་རིམ་པ་གཉིས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ན་ལེནྡྲ་སོགས་ཆགས་ཡུལ་གྱི་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེར་འོས་འདེམས་རིམ་པ་གསུམ་བྱས་ནས་མངའ་སྡེ་དེའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་འོས་འདེམས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། བྷི་ཧར་མངའ་སྡེའི་འོས་འདེམས་རིམ་པ་གཉིས་པ་ནི་ཕྱི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༣་ཉིན་བྱས་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG