ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བྷཡི་ཌེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་ཆེད་དེ་སྔའི་མཐུན་ཕྱོགས་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་སྐུ་ཞབས་ཇོའོ་ བྷཡི་ཌེན་གལ་ཏེ་སྲིད་འཛིན་ལ་འོས་འདེམས་བྱུང་པ་ཡིན་ཚེ་ཁོང་གིས་ཨོ་སི་ཀྲེ་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་གསོ་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་འཐབ་རྩོད་

XS
SM
MD
LG