ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

ཨུ་རུ་སུས་གཏོར་རྒོལ་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་སྐད་ཆར་ཡིད་རྟོན་དཀའ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨུ་རུ་སུའི་དམག་གིས་ཡུཀ་རེན་གྱི་རྒྱལ་ས་ཀིབ་གྲོང་ཁྱེར་དང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆི་ནི་ཧིབ་གྲོང་ཁྱེར་སོགས་ལ་གཏོར་རྒོལ་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆུང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱས་ཀྱང་ཨ་རི་གཙོས་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ཨུ་རུ་སུའི་ཁས་ལེན་དེ་གཡོ་སྒྱུ་ཞིག་ཡིན་སྲིད་པའི་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG