ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༢/༡༡/༢༨

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་ བྷ་ཌན་ནི་ཨེ་ཇེབ་ཏུ་འཚོག་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཚོགས་ཆེན་ COP27 ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་ཚོགས་ཆེན་དེའི་སྟེང་ཨ་རིས་རྒྱལ་ནང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྟེང་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཉེན་ཚབས་ལ་གདོང་ལེན་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG