ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བྷ་ཌན་གྱིས་ཡུག་ཀེ་རན་གྱི་གནད་དོན་ཐད་ཤུཊ་སྣོན་གནང་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་མཆོག་གིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡུག་ཀེ་རན་ཐོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་འཛུགས་སྐྲུན་ཡར་རྒྱས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཁག་ལ་ཐུགས་སྣང་གཙོ་བོ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG