ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༢༠་ལོའི་འོས་བསྡུར་ཨུ་རུ་སུས་ཐེ་གཏོགས་བྱ་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་བརྙན་འཕྲིན་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་༢༠༢༠་ལོའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ལ་ཨུ་རུ་སུའི་གཞུང་གིས་ཐེ་གཏོགས་བྱ་ཐབས་བྱས་འདུག

XS
SM
MD
LG