ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་དྲྭ་ལམ་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱ་རྒྱུ།


༄༅།། ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་དང་ཕྱག་རོགས་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པའི་འོས་མི་ཀ་མ་ལ་ཧེ་རི་སི་གཉིས་ལ་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཨ་རིའི་ཨེ་བྷི་སི་གསར་ཁང་གིས་འོས་འདེམས་དང་དེ་མིན་གྱི་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། སྐུ་ཞབས་བྷ་ཌན་གྱིས་ཕྱི་ཟླ་༡༡་པའི་ཚེས་༣་ཉིན་གྱི་འོས་འདེམས་དངོས་གཞིའི་བར་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཁག་མུ་མཐུད་དེ་དྲྭ་ལམ་དུ་སྤེལ་རྩིས་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG