ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ།


༄༅།། སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་དེ་རིང་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧༦་པའི་ཐོག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་དང་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG