ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་་ནིའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་འཛོམ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧༦་པའི་ཐོག་ཏུ་གསུང་བཤད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་དང་སའི་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་དར་སྤེལ་སོགས་ཀྱི་ཐད་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG