ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་ཏོག་ནད་ཐད་དམིགས་བསལ་གཏམ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་མང་ཚོགས་ལ་ཨོ་མི་ཁོ་རོན་ཞེས་འབོད་པའི་ངོ་བོ་མང་འགྱུར་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་སྔོན་འགོག་གི་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཨ་རི་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ཨོ་མི་ཁོ་རོན་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་དེ་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཨང་གསར་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

XS
SM
MD
LG