ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༣/༢༥

རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཚོང་འབྲེལ་བཀག་འགོག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ནི་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཁྲོམ་ར་ཞིག་ནས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལས་མི་ལ་ནད་འབུ་འགོས་ཡོད་སྲིད་པ་མ་ཟད་ཞིབ་འཇུག་གསར་པ་ཞིག་ལས་སེམས་ཅན་ལས་མི་ལ་འགོས་པའི་ནད་ཡམས་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་སྟབས། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཉོ་ཚོང་བཀག་འགོག་དགོས་རྒྱུ་ཛ་དྲག་ཡིན་པ་མཁས་པས་ཚོས་འབོད་སྐུལ་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

XS
SM
MD
LG