ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༢༢

བོད་པ་ཚོ་བཙན་གྱིས་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་ཞུགས་བཅུག་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གཙོས་བོད་ས་ཡོངས་སུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་འཁོར་བའི་དགའ་སྟོན་ཁག་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་དགོས་ཞེས་བཙན་སྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG