ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

བོད་ནས་རྒྱ་གར་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་དངུལ་གཏང་རྒྱུར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ནས་དངུལ་ཁང་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་དངུལ་བཏང་བ་ཡིན་ན་ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་སོགས་ཀྱི་ཉེས་མིང་གདགས་རྒྱུ་མ་ཟད། བོད་མི་ལས་བྱེད་ཚོས་ས་གནས་ཀྱི་དགོན་པའི་ནང་སྐྱབས་རྟེན་ཙམ་ཡང་ཞུས་མི་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་བལ་ཡུལ་ནས་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG