ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨཕ་གྷནིསི་ཐན་ནས་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་དམག་དཔུང་དུས་བཀག་གི་སྔོན་ལ་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ


VOA News, VOA TV, voa Tibetan, kunleng , Tibetan News, Tibetan call-in show, kunleng tv, Tibet radio, Tibetan Internet radio, Dalai Lama News, Kunleng News, Analysis, Cyber Tibet, 美国之音, 藏语卫星电视, 西藏自治区 , 达赖喇嘛 , 达赖, 藏传佛教 , 西藏新闻, 拉萨新闻, 青海新闻, 青海电视, 藏语电视, 中国西藏 新闻, 西藏流亡政府新闻, 网络电视台, གསར་འགྱུར་, བོད་, རླུང་འཕྲིན་, བོད་སྐད་, བརྙན་འཕྲིན་, ཨ་རི་, དྲ་སྣང་གི་བོད།, དཔྱད་ཞིབ།, ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།, ཀུན་གླེང་།,

ད་རིང་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡའི་སྲིད་བློན་གྷི་ལཌ་ཡིས་ ཨཕ་གྷནིསི་ནང་མནའ་སྦྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་དམག་དཔུང་ཁོངས་སུ་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་པའི་རང་ཡུལ་གྱི་དམག་དཔུང་ ༡༥༥༠ སྐོར་ཡོད་པ་དེ་ལོ་འདིའི་ནང་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣་ནང་ཕྱིར་འཐེན་མཇུག་བསྒྲིལ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་པའི་ཆ་ནས་ ཨོ་སོ་ཀྲི་ལི་ཡའི་དམག་དཔུང་རྣམས་ཨཕ་གྷནིསི་ཐན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུ་དེ། དེ་སྔ་དུས་བཀག་བྱས་པའི་སྔོན་ལ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། ཡང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ གཅིག་ནས་ཨཕ གྷནིསི་ཐན་གྱི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལུགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ གཉིས་ནས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༣ གྱི་ལོ་དེ་ནི་ཨོ་སི་ཀྲི་ལི་ཡ་ནང་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་འཁེལ་གྱི་ཡོད་སྟབས་སྲིད་བློན་གྱི་འཆར་གཞིར་དོགས་གཟོན་བྱེད་མཁན་ཀྱང་ཁག་གཅིག་ཡོད་འདུག

XS
SM
MD
LG