ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།


རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་་་ས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨོ་རི་ཀྲི་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་མཚོ་གླིང་ཡུལ་ཁག་མང་པོར་་་མཚོ་ཁའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG