ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་གླིང་གི་གསར་འགོད་པ་གཉིས་རང་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་ལེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་དུ་བཅའ་སྡོད་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་གཉིས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་ལྟ་རྟོག་དང་རྗེས་འདེད་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེར་བརྟེན་ཨོ་གླིང་གཞུང་གིས་གསར་འགོད་པ་དེ་དག་གི་བདེ་འཇགས་དོན་དུ་རྒྱ་ནག་ནས་རང་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་ལེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG