ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཡུ་གུར་བ་ཚོས་གངས་ཤུད་གཏོང་མཁན་ཞིག་ལ་བསྔགས་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕེཀ་རྩེད་འགྲན་སྐབས་སུ་ཏུར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གངས་ཤུད་གཏོང་མཁན་ཞིག་གིས་གངས་ཤུད་བཏང་བའི་སྐབས་སུ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནམ། ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བའི་རྒྱལ་དར་འདྲ་པོ་ཞིག་བསྟན་པར་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་ཤར་གནས་འཁོད་ཡུ་གུར་མི་རིགས་ཀྱི་རང་དབང་དོན་གཉེར་བ་ཚོས་སྤྲོ་སེམས་རབ་ཏུ་འཁོལ་བའི་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG