ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཆུ་ལོག་བྱུང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མི་ས་ཡ་མང་པོར་དཀའ་སྡུག་འཕྲད་ཡོད་པ།


ཨེ་ཤི་ཡའི་ནང་ཆུ་ལོག་དང་ ས་རུད་སོགས་བྱུང་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དམིགས་གསལ་རྒྱ་ནག་དང་ པ་ཀི་སི་ཐན་ རྒྱ་གར་ བྱང་ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ཀྱི་ནང་མི་ས་ཡ་མང་པོ་ཧ་ཅང་ཡ་ང་བའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་ལྷུངས་ཡོད་པ་བཅས་སྐོར།

XS
SM
MD
LG