ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

དམག་འཁྲུག་རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་ཉེན་དང་བྷ་ཌན་ལ་གནོན་ཤུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དམག་འཁྲུག་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་ཡོད་པའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་མཆོག་ལ་མཚོན་ན། ཨི་ཧ་དམག་འཁྲུག་དང་ཨུ་ཡུག་དམག་འཁྲུག། དེ་བཞིན་ཐེ་ཝན་གྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཨ་རྒྱ་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཛ་དྲག་ཆཊ་བཞིན་པའི་རྐྱེན་ལས། ཁོང་ཉིད་༢༠༢༤ ལོའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ལེན་ཐུབ་མིན་ལ་ཁར་ཐུག་འབྲེལ་བ་ཆཊ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG