ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་བྱས་ཏེ་་བོད་མི་ཚོར་ས་ཡིག་རྒྱག་ཏུ་འཇུག་གི་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁམས་ལི་ཐང་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་རྣམས་ལ་བཙན་དབང་བཏང་སྟེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུ་རུ་འཇུག་གི་ཡོད་པས་ལི་ཐང་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་དེ་ཇ་དྲག་ཅན་ཞིག་ཆཌ་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལཌ་ཀྱིས་ཕྱོཌ་བསྒྲིགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG