ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༢/༠༨/༡༠

ཤི་གསོན་གནས་སྟངས་མི་ཤེས་པའི་ཚོང་པ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འབྱོར་ལྡན་ཚོང་པ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁྲིམས་རྩོད་པས་བརྗོད་ན་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ནི་བཙོན་ཁང་དུ་ནང་མི་དང་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོར་ཐུག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་རྒྱུན་རིང་སོང་བས་ནང་མི་ཚོས་ཁོང་གི་ཤི་གསོན་ཅི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀི་མེད་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ལ་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་ཡོད་མེད་དོགས་འདྲི་བྱེད་འདུག

XS
SM
MD
LG