ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་ལམ་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོཊ་པས་ཚོཊ་པ་ཡོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་། དམར་ཤོག་ཚོཊ་པའི་སྒྲིག་ལམ་སློབ་གསོའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས། རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྒྲིག་ལམ་གྱི་ཆད་པ་གཅོད་པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཤེས་རྟོགས་བྱ་རྒྱུ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བཏང་ནས་སེམས་ལ་བརྟན་པོར་ངེས་པ་བྱ་རྒྱུའི་རེ་བ་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG