ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་འབྲི་རུ་ཁུལ་དུ་ ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་མི་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་པ་དང་ མི་ལ་ཉེས་བརྡུང་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་ སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་པ་མ་ཟད་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བོད་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱས་འདུག་པ་ འདིའི་སྐོར་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG