ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་འགོད་ལམ་ལུགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་སེམས་པ་རྣམ་དག་ཡིན་མིན་དོགས་པ།


རྒྱ་ནག་གིས་ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་འགོད་ལམ་ལུགས་མེད་པ་བཟོ་རྒྱུར་བསམ་པ་རྣམ་དག་ཡིན་མིན་གྱི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡང་ཚོགས་པས་ལ་དོགས་པ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་པ་དང་འབྲེལ་དེ་སྔའི་ངལ་རྩོལ་སྒྱུར་འགོད་ཁང་གི་ཚབ་ཏུ་ ནག་བཙོན་དང་ ཉལ་ཐག་གཅོད་སའི་ལྟེ་གནས་ཟེར་བ་སོགས་བཙུགས་ཏེ་གང་ལྟར་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐད་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པ་ཚོ་ལུགས་མཐུན་གྱི་ཁྲིམས་བཤེར་སོགས་མེད་པར་བཀག་ཉར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་འཁོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཕྱི་ཟླ་༡༢པའི་ཚེས་༡༧ཉིན་བཏོན་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG