ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་དང་ས་གནས་སུ་ཤུགས་རྐྱེན་སྤེལ་ཐབས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཛ་དྲག་ཆགས་པའི་གནས་སྟངས་འོག་རྒྱ་ནག་གིས་སོ་སོའི་ཁེ་ཕན་འགྲུབ་ཆེད་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་དང་ས་གནས་གཞུང་འཛིན་མི་སྣར་ཤུགས་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་མཉམ་འབྲེལ་གསང་ཁང་གིས་རྟོག་ཞིབ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལཊ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་བ་འདིར་འཁོད་ཡོད།

XS
SM
MD
LG