ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

ཐེ་ཝན་གྱིས་རིམས་ནད་འགོག་པར་རྒྱ་ནག་གི་འགྲུལ་པར་བཀག་སྡོམ།


རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཟེར་པའི་གློ་ཚད་གསར་པ་ཞིག་ཁྱབ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ཐེ་ཝན་གྱིས་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་བའི་འགྲུལ་པ་ཚོར་བཀག་སྡོམ་གང་འཚམ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་པ་དེས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG