ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

རྒྱ་གར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དངོས་ཟོག་ཉོ་ཚོང་མི་བྱེད་པའི་ལས་འགུལ།


༄༅།། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་ཉེ་དུས་ལ་དྭགས་ཀྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དཔུང་ཤེད་ངོམས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཧམ་འཛུལ་བྱས་པར་རྒྱ་གར་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་དྲག་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཚོང་ལས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་མི་དམངས་ལ་རྒྱ་ནག་ནས་ནང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དངོས་ཟོག་རྣམ་གྲངས་༤༥༠་ལྷག་ཉོ་ཚོང་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG