ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱ་ནག་གི་བོད་དོན་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཝང་ཧུ་ཉིང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་མཇུག་བསྒྲིལ་བའི་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཝང་ཧུ་ཉིང་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོར་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ལོ་མང་རིང་ལས་གནས་དེར་གནས་པ་མི་འདི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་སྲིད་གཞུང་ནང་བོད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་གཙོ་བོ་འདི་ཆགས་ཀྱི་་པས། ལས་རིམ་ནང་ཝང་ཧུ་ཉིང་གི་སྐོར་ལ་གླེང་སློང་ཞུ་གི་ཡིན།

XS
SM
MD
LG