ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་པ་ཁག་ལྔ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་མེད་པའི་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཀོ་ལི་གྷལ་མ་གཏོགས། དེ་ལས་གཞན་པའི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཁག་བདུན་དབུས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་མེད་ཅེས། དབུ་མའི་ལམ་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་མཁན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་གཙོ་དང་རྒྱུན་ལས་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG