ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་གཞུང་གི་དོ་དམ་འོག་ཡོད་པའི་ཡུ་གུར་བ་བཙོན་པ་ཞིག་འདྲི་རྩད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་དོ་དམ་འོག་ཡོད་པའི་ཡུ་གུར་བ་ཨེཀ་པར་ཨ་ས་ཐེའི་གནས་སྟངས་ཅི་ཡིན་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པར་བློ་འཚབ་ཡོད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཨ་རིར་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་ལ་ཡུ་གུར་བ་དེའི་གནས་སྟངས་ཅི་ཡིན་གསལ་བཤད་བྱ་དགོས་པའི་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG