ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

བོད་ནང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་དམངས་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ནང་ལ་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཐོབ་ཐང་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དབང་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ་ཞེས་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ་ཤོག་གྲངས་༣༩་ཅན་ཞིག་འགྲེམ་སྤེལ་དང་དམིགས་བསལ་སྙན་ཐོ་དེར་བོད་དུ་བོད་པ་འཛིན་བཟུང་དང་བཙོན་འཇུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG