ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

བསམ་ཡས་གླིང་གི་བོད་ཕྲུག་ཚོར་དྲྭ་ལམ་དུ་སློབ་ཁྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལྡི་ལིའི་བོད་སྒར་བསམ་ཡས་གླིང་གི་བོད་ཁྱིམ་ཉིན་སློབ་ནི་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་གཞན་དང་མ་འདྲ་བར་དུས་ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་སྒོ་རྒྱག་དགོས་ཁེལ་གྱི་ཡོད་པས་དགེ་རྒན་དང་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་སློབ་ཕྲུག་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་ལ་འཐུས་ཤོར་འགྲོ་སྲིད་པའི་སེམས་འཚབ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོ་ཚོས་སློབ་གྲྭ་འཚོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་ཀྱང་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཝ་ཊི་སི་ཨབ་བརྒྱུད་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་དྲྭ་ལམ་དུ་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG