ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༠

དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་མི་ཚོར་སླར་ཡང་ནད་དུག་འགོ་སྲིད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ལས་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་བའི་མི་འགའ་རེར་སླར་ཡང་ནད་དུག་འགོ་ཡི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་གྱི་ཡོད་མོད། འོན་ཀྱང་ཉམས་ཞིབ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ནི་ཐོག་མར་ནད་པ་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱས་དུས་གཟུགས་པོའི་ནང་དུ་ནད་འབུ་ཁྱབ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་མ་ཐུབ་པར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG