ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཧོ་ཁ་ཡེ་དྷོ་སློན་ཆེན་གྱི་རྒྱ་མི་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་འཛིན་བཟུང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཉི་ཧོང་གི་སྐད་གྲགས་ཅན་གྱི་ཧོ་ཁ་ཡེ་དྷོ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ཆབ་སྲིད་ལོ་རྒྱུས་སློབ་དཔོན་རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཡོན་ཁེ་ཆིང་ཉི་ཧོང་གི་གསང་ཉུལ་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་དཔང་རྟགས་ཅི་ཞིག་ཡོད་མེད་བཅས་ལ་གསལ་བཤད་བྱས་མེད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG