ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༦


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

1. རིམས་ནད་འགོག་རྒྱུའི་ཐེབས་རྩར་རོགས་དངུལ། 2. དྲ་རྒྱ་བརྒྱུད་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ། 3. འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་རིམས་ནད། 4. དཔལ་འབྱོར་བསྐྱར་གསོའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར། 5. རིམས་ནད་སྐོར་ལ་འཁྱོག་བཤད་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད། 6. མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གདོང་ལེན་བྱེད་པའི་གླེང་གཞི། 7. ཨུ་རུ་སུའི་རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ལ་འགལ་རྐྱེན།

XS
SM
MD
LG