ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་སྲས་ཆལ་སི་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་ཐོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དབྱིན་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་སྲས་ཆལ་སི་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་ཐོན་ཡོད་ཀྱང་སྐུ་གཟུགས་བདེ་ཐང་རེད་ཅེས་མགྲིན་ཚབ་པ་ཞིག་གིས་བརྗོད་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ལའང་ནད་དུག་འགོས་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ནད་དུག་དེ་འགོས་མེད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱལ་སྲས་ཆལ་སི་སྟངས་དཔྱལ་གཉིས་ཀྱིས་མི་མང་གཞན་ལ་འབྲེལ་ཐུག་མ་གནང་བར་རང་མོས་ཀྱིས་ཟུར་འགོག་གནང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG