ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

༡༩༡༨་ལོའི་ནད་ཡམས་དང་༢༠༡༩་ལོའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ༡༩༡༨་ལོར་འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་སུམ་ཆའི་གཅིག་ལ་ནད་ཡམས་ཤིག་ཕོག་ནས་མི་བྱེ་ ལྔ་ནས་དུང་ཕྱུར་གཅིག་ཡས་མས་ཤིག་ལ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནི་དུས་རབས་༢༠་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་འགྲོ་བ་མི་ལ་གོད་ཆག་ཆེས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་བྱུང་དུ་བཅུག་པའི་ནད་ཡམས་ཤིག་ཡིན་འདུག ནད་ཡམས་དེ་ལ་སི་པེན་ཡུལ་གྱི་འཆམ་ནད་ཅེས་མིང་ཐོགས་ཀྱང་ན་ཚ་དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ནི་རྒྱ་ནག་ཡིན་པར་མ་ཟད། སྔ་ལོ་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཐོན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དང་ཁྱིམ་ཁོངས་སམ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG