ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་གར་ནི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་ས་ལྟེ་བ་གཞན་ཞིག་ལ་འགྱུར་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༩་ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་རིམ་བཞིན་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་གང་སར་ཁྱབ་བཞིན་པའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱིས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་ཆགས་པའི་ལ་དྭགས་དང་མོན་རྟ་དབང་སོགས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་མང་པོར་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པ་གསར་པ་མང་དུ་འབྱུང་གི་ཡོད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG