ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་ཡུལ་གཙོ་ཆེ་ཁག་ཏུ་འཇོམས་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་དང་དེ་ནས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་སོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་ཡུལ་གཙོ་ཆེ་ཁག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པ་གསར་པ་ཇེ་ཉུང་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་རིམས་ནད་འཇོམས་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྣམ་པ་ཞིག་ཐོན་མོད། འོན་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གི་ཚབས་ཆེའི་འགོས་ནད་དེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་བརྒྱ་ལྷག་ལ་ཁྱབ་བརྡལ་ཕྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་ཚབས་ཆེའི་རིམས་ནད་དེ་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG