ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

སྲིད་དོན་བཙོན་ཟུར་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་མོར་ཨོ་སི་ཊི་རེ་ལི་ཡར་གནས་འཁོད་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་མཉམ་འཛོམས་མ་བྱུང་བར་དུ་ལོ་མི་སར་ཞེས་ལོ་ལྟར་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཁོང་གིས་ལོ་སར་ཚེ་གཅིག་ཉིན་སྤེལ་བའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཐེངས་༧་པ་དེ་ཡིན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG