ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

བྷུ་ལུམ་བྷག་གིས་མངའ་སྡེ་མང་པོར་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་གཞི་རིམ་འོས་བསྡུ་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་སྲིད་འཛིན་གཞན་པ་ཟུར་པ་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་འོས་ཤོག་ཡག་པོ་ཞིག་ཐོབ་མེད་ཅིང་། དེའི་རྗེས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནེའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྤྱི་ཁྱབ་ཟུར་པ་མཱེ་ཁེལ་བྷུ་ལུམ་བྷག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་མི་མང་གི་གྲངས་འབོར་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཁོང་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG