ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་དཔོན་རིགས་ཀྱིས་བོད་མི་སོགས་བཙོན་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་མི་སྣར་སྨོན་ལམ་འདེབས་གནང་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ལྕམ་ཕེ་ལོའོ་སི་དང་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཁྲ་རམ་གྱིས་ཞོགས་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་གསོལ་ཇའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་མི་དང་དེ་མིན་བཙོན་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་མི་སྣར་སྨོན་ལམ་འདེབས་གནང་པ།

XS
SM
MD
LG