ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༡

སྲིད་འཛིན་ཊམ་ལ་དངོས་གཞི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཉིན་དང་པོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མར་ཁ་སང་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་མོར་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་ལ་ཉེས་འཛུགས་ཁྲིམས་ཞིབ་དངོས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་ཆུ་ཚོད་༡༢་རིང་གཙོ་བོ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་ཚོས་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཞིབ་དུས་ཡུན་དང་འགྲོ་ལུགས་སོགས་ལ་རྩོད་པ་ཤུགས་ཆེན་བསྐྱོན་མོད། ཡིན་ནའང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པས་བདེན་དཔང་རྣམས་འབོད་འགུགས་བྱ་དགོས་ཞེས་མི་ཁག་ཅིག་མིང་འདོན་བྱས་པར་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཁས་ལེན་གནང་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG