ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

སྐུ་ཞབས་བྷུ་ཀར་སྲིད་འཛིན་འོས་མའི་འགྲན་རྩོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ཁོ་རི་བྷུ་ཀར་གྱིས་ལོ་ངོ་གཅིག་ཙམ་རིང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་མིའི་འགྲན་རྩོད་ནང་ འོས་མིའི་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་རྒྱུར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ་དང་། རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ ཁོང་སྲིད་འཛིན་འོས་མིའི་འགྲན་རྩོད་ནས་ཕྱིར་འཐེན་གནང་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG