ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

༢༠༢༠ ལོའི་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་ལས་སྦྱོང་སློབ་ཡོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ལོའི་རྒྱ་རི་བློ་གྲོས་ལས་སྦྱོང་སློབ་ཡོན་གོ་སྐབས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ལས་སྦྱོང་གོ་སྐབས་འདིར་འཛུལ་ཞུགས་བྱེད་འདོད་ཡོད་ན་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་སེར་གྱི་ལག་ཁྱེར་ཡོད་ལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཡིན་པའི་བོད་པ་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG