ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ལམ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ཡུལ་དེའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཝང་དབྱི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་གཞུང་མགོ་རྟིང་སློག་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་དོན་གཉེར་བ་སོགས་ཀྱི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཏེ་ཁོང་ལ་ལོ་དགུའི་བཙོན་འཇུག་ཉེས་ཆད་བཏང་བ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དང་དེ་མིན་ཆོས་ལུགས་གཞན་ཁག་བཅས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བའི་དཔེ་མཚོན་གཞན་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG