ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

བལ་ཡུལ་དུ་གནས་འཁོད་བོད་པ་བཙན་བྱོལ་བ་ཚོར་དངུལ་བུན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལམ་སྟོན་ལྟར་མཆོད་འཇོར་ཚོགས་ཁང་དུ་མང་ཚོགས་ལ་དངུལ་བུན་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསམ་འཆར་བསྡུ་རུབ་བྱས་སོང་། དེ་ཡང་ཕྱི་ཚེས་༢༣་ཉིན་འདི་ག་བལ་ཡུལ་མཆོད་འཇོར་ས་གནས་སུ་ཁ་འཐོར་མི་མང་ལ་མཆོད་འཇོར་མི་མང་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་དངུལ་བུན་གཏོང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དང་མི་མང་གི་བསུམ་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བཅས་ཀྱི་ལས་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་དོན།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG