ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་དང་སྤྱི་དམངས་བཅའ་ཁྲིམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་སྤྱི་དམངས་ཐོབ་ཐང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་ལ་སྒྱུར་བཅོས་བཏང་ནས་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པར་རྒྱ་གར་གྱི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བར་འགོག་བྱ་རྒྱུ་མིན་ཞེས་བསྒྲགས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG