ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

ཨ་རིའི་བོད་དོན་སྲིད་བྱུས་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་ཚོགས་ཆུང་གིས་རྒྱབ་སྐྱོར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཕྱི་ཟླ་༡༢་ཚེས་༡༨་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཨ་རིའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་སྲིད་བྱུས་ཏེ། ༢༠༡༩་ལོའི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཁྲིམས་འཆར་དེ་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ད་ཆ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཁྲིམས་འཆར་འདི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་རྒྱས་འཛོམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁག་ཅིག་བརྒྱུད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG